Inschrijving Heikant Classic

De deelnameprijs bedraagt 8 euro.
Gelieve dit bedrag over te schrijven op rekeningnummer BE75 8917 2401 2151 met vermelding:
“Inschrijving Heikant Classic + naam”

De voorinschrijving loopt tot en met 23 juli.